Στοιχεία Επικοινωνίας

        Δημήτριος Τσίτσος
        Διεύθυσνη: Ικτίνου 10 (κέντρο), Θεσσαλονίκη

        Τ. 2310 228702, F. 2310 264492
        E-mail. dtsitsos@yahoo.gr